-

  SCI论文 返回首页  
   
 标题  Analysis of common genetic variants identifies RELN as a risk gene for schizophrenia in Chinese population
 作者  Li, Ming;Luo, Xiong-Jian;Xiao, Xiao;Shi, Lei;Liu, Xing-Yan;Yin, Li-De;Ma, Xiao-Yuan;Yang, Shun-Ying;Pu, Xing-Fu;Yu, Jin;Diao, Hong-Bo;Shi, Hong;Su, Bing
 出版年  2013
 来源  WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY
 地址  Chinese Acad Sci,Kunming Inst Zool,State Key Lab Genet Resources & Evolut,Kunming 650223,Peoples R China.
 被引次数  11
 合作国家数  1
 文档类型  Article
 issn  1562-2975
 WOS分类  Psychiatry